Gelijkaardige Woorden
Spelfout
ergelijkbaarheid, veergeelijkbaarheeid, vergeliijkbaarheiid, vergelijcbaarheid, vergelijckbaarheid, vergelijjkbaarheid, vergelijkbaaaarheid, vergelijkbaarhei, vergelijkbaarheidd, vergelijkbaarhheid, vergelijkbaarhied, vergelijkbarheid, vergelijkbbaarheid, vergelijkkbaarheid, vergellijkbaarheid, verggelijkbaarheid, verrgelijkbaarrheid, vvergelijkbaarheid

Vergelijkbaarheid — synoniemen

1. vergelijkbaarheid (Noun)

4 synoniemen
analogie overeenkomst overeenstemming parallel