Gelijkaardige Woorden
Spelfout
ergelijkbaar, veergeelijkbaar, vergeliijkbaar, vergelijcbaar, vergelijckbaar, vergelijjkbaar, vergelijkbaa, vergelijkbaaaar, vergelijkbar, vergelijkbbaar, vergelijkkbaar, vergellijkbaar, verggelijkbaar, verrgelijkbaarr, vvergelijkbaar

Vergelijkbaar — synoniemen

1. vergelijkbaar (a)

4 synoniemen
dergelijk equivalent overeenkomstig soortgelijk

2. vergelijkbaar (a/o)

7 synoniemen
analoog dergelijk equivalent gelijk overeenkomstig overeenstemmend parallel