Gelijkaardige Woorden
racen
raggen
raken
rassewaan
razen
regen
regime
reizen
rekken
requiem
resumé
reukzin
rieken
rijgen
rijzen
roken
ruiken
ruisen
rukken
ruziën
Spelfout
eiken, reeikeen, reicen, reicken, reiiken, reike, reikem, reikenn, reikken, rieken, rreiken

Reiken — synoniemen

1. reiken (Verb)

8 synoniemen
aanreiken beslaan dragen geven lopen overreiken strekken tasten