Gelijkaardige Woorden
Spelfout
bbehandelen, beehandeeleen, behaandelen, behamdelem, behanddelen, behandele, behandellen, behanndelenn, behhandelen, ehandelen

Behandelen — synoniemen

1. behandelen (Verb)

17 synoniemen
aanpakken afwikkelen bediscussiëren benaderen berechten bespreken doornemen gebruiken omgaan omgaan met opknappen regelen spreken over te lijf gaan tegemoet treden verwerken verzorgen