Gelijkaardige Woorden
Spelfout
aaaanliggend, aamliggemd, aanligend, aanliggeend, aanliggen, aanliggendd, aanliggggend, aanliiggend, aanlliggend, aannliggennd, anliggend

Aanliggend — synoniemen

1. aanliggend (a)

1 synoniem
aangrenzend